ground_segment

Ground Segment & Maintenance


Od roku 2008-2013se účastníme mezinárodních projektů ESA - CNES v Centrum Spatial Guyanais ve Francouzské Guyaně. Ale také servisních služeb pro monitorovací satelitní stanici, kterou provozuje Italian Space Agency (ASI) v Keni (Malindi)

G. L.Electronic svým zákazníkům nabízí kompletní technickou podporu a současně také poskytuje služby nezbytné pro zajištění provozu a údržbu zařízení.

Aktivity pozemního segment:


  • kompletní elektrická výroba, montáž a instalace pro Telefonii, audio a video signály, bezpečnostní čidla (únik plynu) a kabeláže, a speciální aplikace dále pak zajištujeme jednotlivá měření a částečné integrace RACK rozvaděčů.
  • Údržbu pozemního segmentu zajištujem pro dlouhodobou životnost, včetně ročních servisních návštěv a oprava-práce jsou opět prováděné našimi kvalifikovanými techniky.